نمایش سئوال
عطف بماسبق نشدن قوانين

چرا مي گويند قانون«عطف به ماسبق » نمي شود؟خب،اگر قانون جديدي را كه مجلس وضع مي كند مطلوب است، چرا نبايد كساني كه با قانون قبلي مثلاً به مجازات سنگيني محكوم شدند با ياري قانون جديد، مشمول تخفيف شوند؟!

پرسیده شده توسط ناشناس در 1390/08/28 09:05:59


عطف به ما سبق نشدن قوانين قاعده اي است كه ماده چهارم قانون مدني نيز بر آن اساس طراحي شده اما هيچ گاه قاعده اي مطلق نبوده است. كما اينكه ماده 4 قانون مدني مي گويد «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون،مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.»
بنابراين بد نيست بدانيد كه اتفاقاً ‌براساس همان قاعده و همين قانون ، طرح ها و لوايح وقتي در مجلس به تصويب مي رسند،سعي دارند تا اگر قانون جديد در راستاي تخفيف بيشتر به محكومان و يا در نهايت به نفع طرف هاي درگير است، به گذشته برگردد و يا اصطلاحاً عطف به ما سبق شود و در نتيجه در پايان قانون جديد،اين مورد را به صراحت مطرح كرده و مصوب مي كنند.
از طرف ديگر، اگر اين قاعده را مطلقاً ناديده بگيريم و قائل به اين باشيم كه تمامي قوانين،علاوه بر آينده، به گذشته نيز برمي گردند، ديگر هيچ شخصي يا شهروندي نخواهد توانست به قوانين سابق التصويب و يا حتي جديد، اعتماد كرده و براساس آن دست به كاري بزند و يا سرمايه گذاري كند!


پاسخ داده شده توسط Lawyer Answer در 1390/08/28 10:05:27
5 3