نمایش سئوال
انواع مهريه

در قوانین جاری کشور چند نوع مهریه وجود دارد؟

پرسیده شده توسط ناشناس در 1390/08/28 08:59:07


مهریه مال معینی است که در عقد نکاح،زوج به میزان معقول و متعارف به زوجه می دهد و و یا به نفع او بر عهده می گیرد.

«مهرالمسمی» مهری است که در عقد نکاح ،دقیقاً معين شده یا تعيین آن به عهده شخص ثالثی نهاده شده است.

حال اگر در ازدواج دائم،مهریه ذکر نشده باشد و قبل از توافق بر سر میزان مهریه،نزدیکی بین زوجین واقع شود، زوجه مستحق«مهرالمثل» است.این نوع از مهریه ،بر حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می شود.

نوع دیگر مهریه،«مهرالمتعه»است که شوهر به زن مطلقه خود که مهرالمسمی نداشته و با او نزدیکی نکرده،می دهد.(برای تعیین مهر المتعه،حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحضه می شود.)


پاسخ داده شده توسط Lawyer Answer در 1390/08/28 10:03:40
2 6